Hatay Toplantısı, 22 Haziran 2019, 12:45

"Hatay Toplantısı" canlı yayınımız 22 Haziran 2019, Cumartesi günü, 12:45'de başlayacaktır. 

Yayını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Toplantı Programı;

12:45 - 13:00                Açılış Konuşmaları

                                       Dr. H.Erdal Doruk

                                       Dr. Hasan Kaya (Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü)

                                       Dr. Yusuf Önlen (Musfata Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

                                       I. OTURUM:

Oturum Başkanları : Dr. Şaban Doran, Dr. Nihat Satar

13:00 - 13:15                 Aşırı Aktif Mesane'de Tedavi

                                        Dr. Sadık Görür                 

13:15 - 13:30                  İnfertil Hastaya Yaklaşım

                                        Dr. Cevahir Özer

13:30 - 13:45                 Erektil Disfonksiyonda Tedavi Yaklaşımları

                                        Dr. H.Erdal Doruk

13:45 - 14:00                 VUR: Risk Gruplarına Göre Tedavi Algoritması

                                        Dr. Ali Cansu Bozacı

14:00 - 14:45              PANEL: LUTS'lu Hastada Hangi İlaç? Hangi Cerrahi Yöntem?

Moderatör:                 Dr. Adil Esen

Panelistler:                Dr. Ahmet Tunçkıran, Dr. Alper Eken, Dr. Hakan Erçil

                                   II. OTURUM: Prostat Kanserinde Değişen Pratikler

Oturum Başkanları : Dr. Zühtü Tansuğ, Dr. Gökhan Gürbüz

15:00 - 15:15              MR-Füzyon Biyopsisi Kime, Ne Zaman?

                                    Dr. Zühtü Tansuğ

15:15 - 15:30              Prostat Kanserinde Değişen Cerrahi Endikasyonlar

                                   Dr. Sümer Baltacı

15:30 - 15:45             Kastrasyon Duyarlı mPK'de Yeni Ufuklar

                                   Dr. Volkan İzol

15:45 - 16:00             Kastrasyon Dirençli mPK'de Tedavi Alternatifleri

                                   Dr. Berksoy Şahin

16:00 - 16:15             Ga-PSMA ve Teranostik Tedavi

                                   Dr. Hülya Yalçın

16:45 - 17:15             PANEL: PNL Komplikasyonlarına Yaklaşım

Moderatör:                Dr. Atilla Arıdoğan

Panelistler:               Dr. Onuz Özbilen, Dr. Kerem Payaslı, Dr. Mesut Tek, Dr. Fatih Gökalp

'Binlerce bilimsel içerik tek platformda'